Informatie omwonenden Kerkplein Beuningen

Bouwen voor de buurt is communiceren met de buurt

Giesbers gaat voor woningcorporatie Woonwaarts een appartementencomplex van 30 sociale huurappartementen ontwikkelen en bouwen op het Kerkplein in Beuningen. Met de start van dit eerste project speelt Beuningen in op de toenemende vraag naar huurwoningen.

 

Omgevingscommunicatie

Wij zullen er alles aan doen om de overlast tijdens het bouwen tot een minimum te beperken. Maar een bouwproces brengt altijd iets van overlast met zich mee, daar kunnen we helaas niet om heen. We houden hierbij echter zo veel mogelijk rekening met u als omwonenden. En houden u via deze pagina op de hoogte van onze werkzaamheden en de voortgang van het project. Want bouwen voor de buurt is communiceren met de buurt.

Architect
  • opZoom architecten
Opdrachtgever
  • Woonwaarts
Oplevering
  • 2021
Overige partijen
  • Croes Bouwtechnisch Ingenieursbureau
Projectfase
  • In uitvoering
Expertise
  • Nieuwbouw
Start
  • 2020

Het laatste nieuws

vrijdag, 6 november, 2020 – 14:09
Via de onderstaande link kunt u de laatste nieuwsbrief van Woonwaarts lezen met informatie over de verhuur en een bericht van de bouwplaats.

vrijdag, 17 april, 2020 – 14:13
Op maandagmorgen 20 april gaan we starten met het verwijderen van de stalen damwanden. Op donderdag 23 april worden de laatste boorpalen aangebracht.

dinsdag, 7 april, 2020 – 16:16
In onze nieuwsbrief van maart vertelden wij u dat wij de keldervloer van het appartementengebouw gingen storten en vlinderen. Wij hebben filmpjes van deze werkzaamheden gemaakt die wij graag met u delen. Zo kunt u zien hoe dit in zijn werk is gegaan.

Het eerste filmpje laat zien hoe de vloer gestort wordt. In het tweede filmpje werken ‘vlinderscooters’ de gestorte vloer monolitisch af. Dat noemen we ‘vlinderen’. Het is van het grootste belang dat dit op het juiste moment gebeurt; als de vloer hard genoeg maar nog niet te hard is. Vandaar dat dit afwerken in de avond en gedeeltelijk de nacht plaats moest vinden. Bedankt voor uw begrip!

vrijdag, 20 maart, 2020 – 13:34
Dat we momenteel in een bijzondere en onzekere tijd leven zal u niet ontgaan zijn. De gevolgen van het coronavirus raken ons allemaal. Wij zijn van mening dat het van het grootste belang is ons te houden aan de actuele richtlijnen van het RIVM, hierin samen te werken (op gepaste afstand), te overleggen en begrip te hebben voor elkaar.

Wij nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om verdere verspreiding van het virus waar mogelijk te voorkomen, daar kunt u op vertrouwen. De werkzaamheden op onze bouwplaats bij u in de buurt gaan op dit moment onverminderd door om onze opdrachtgever, ook in deze onzekere tijden, van dienst te kunnen blijven. Wel nemen wij een aantal aanvullende maatregelen, in lijn met de actuele RIVM-richtlijnen, ter bescherming van onze medewerkers en medewerkers van onze samenwerkingspartners op de bouwplaats. Omdat gezond zijn en blijven het allerbelangrijkste is nu.

Bijzondere tijden vragen om bijzondere maatregelen. Alles met als doel deze situatie met elkaar zo snel en goed mogelijk te boven te komen. Pas goed op uzelf en let ook een beetje op anderen in uw omgeving.

woensdag, 18 maart, 2020 – 09:34
Dinsdag 24 maart gaan wij de gehele keldervloer storten en monolithisch afwerken. In onderstaande nieuwsbrief vertellen wij u graag meer over deze aankomende werkzaamheden. Wij zullen er alles aan doen om de overlast hiervan voor u tot een minimum te beperken. Bij voorbaat dank voor uw begrip.

Download: Nieuwsbrief maart 2020 – Vlinderen keldervloer

vrijdag, 14 februari, 2020 – 13:12
Op zaterdag 15 februari om 08.00 uur worden er op de bouwplaats werkzaamheden verricht in verband met de grondwaterstand.

donderdag, 13 februari, 2020 – 09:44
De bouwput is inmiddels op de juiste diepte ontgraven en de eerste mortelschroefpalen zijn aangebracht. We gaan vanaf komende week starten met de ruwbouwfase. In onderstaande nieuwsbrief vertellen wij u graag meer over de komende werkzaamheden.

Download: Nieuwsbrief direct omwonenden Kerkplein – februari 2020

vrijdag, 10 januari, 2020 – 16:45
In december zijn we gestart met de voorbereidende activiteiten ten behoeve van de bouw van de 30 appartementen. Ook de komende periode vinden er weer verschillende werkzaamheden plaats, waarover we u graag willen informeren. Zo gaan we onder meer met een kraan stalen damwanden aanbrengen om de bouwput, waarin de halfverdiepte kelder komt, te ontgraven en droog te kunnen houden. De planning voor deze en de daarop volgende werkzaamheden die de komende maanden plaats gaan vinden vindt u in onze Nieuwsbrief omwonenden van januari 2020. Deze vindt u hieronder.

Download: Nieuwsbrief direct omwonenden Kerkplein – januari 2020

donderdag, 19 december, 2019 – 13:20
Alle direct omwonenden zijn over de start bouw geïnfomeerd. Het bouwterrein is inmiddels afgezet met bouwhekken. Om redenen van veiligheid is het voor onbevoegden niet toegestaan het bouwterrein te betreden. Wilt u ook in de gaten houden dat uw kinderen niet op de bouwplaats komen? Het bouwterrein gaat bewaakt worden met behulp van camera’s en een beveiligingssysteem dat verbonden is met een alarmdienst. Wanneer u onregelmatigheden op of rond de bouwplaats ziet, wilt u dan direct contact opnemen met de uitvoerder via 024 – 649 28 11? Dank voor uw medewerking!

Download: Nieuwsbrief direct omwonenden Kerkplein – december 2019

woensdag, 28 augustus, 2019 – 11:49
Dinsdag 3 september organiseert Woonwaarts in samenwerking met ons een informatie-uurtje. Na de ontvangst met koffie krijgt u onder meer informatie over de huidige werkzaamheden op de bouwlocatie, de procedures rond het bestemmingsplan en de aanvraag bouwvergunning, de planning en de praktische zaken tijdens de bouw. Ook kunt u de definitieve ontwerpen en tekeningen bekijken.

U bent van 16.00 tot 17.00 uur welkom in de restaurantruimte van zorgcentrum Alde Steeg. Deze ruimte bevindt zich in het eerste gebouw links aan de Bongerdstraat.

Download: Nieuwsbrief direct omwonenden Kerkplein – september 2019

Hou mij op de hoogte van dit project!