Gasthuis Sint Jan de Deo

Meerwaarde gecreëerd tijdens hele cyclus

Het ruim een eeuw oude Gasthuis Sint Jan de Deo in Millingen aan de Rijn was toe aan een renovatie. Eerder al realiseerden wij de nieuwbouw van een zorgvleugel. Zorgverlenende huurder Sint Jan de Deo was hier zo tevreden over dat wij ook opdracht voor de renovatie hebben gekregen van de nieuwe eigenaar en opdrachtgever van deze renovatie, Estea. De drie partijen hadden het gemeenschappelijke doel om van het Gasthuis (weer) het stralende middelpunt van Millingen aan de Rijn te maken. En dat is gebeurd.

Meerwaarde financieel haalbaar maken

In goed overleg met de opdrachtgevers hebben wij hun specifieke vraag voor dit project helder gekregen. Daarvoor boden wij de benodigde structuur. Door het inleven in de behoefte van Estea en een onderlinge samenwerking op basis van vertrouwen zijn we in staat geweest toegevoegde waarde te creëren tijdens de hele cyclus. Hierbij waren wij scherp in prijs maar nog scherper in het achterhalen van de vraag achter de vraag van Estea. Met als doel om, passend binnen die vraag, meerwaarde te bieden in kwaliteit en proces en deze meerwaarde financieel haalbaar te maken. Door in een vroeg stadium met integrale oplossingen te komen voor de eindgebruikers hebben we substantieel waarde toegevoegd voor onze opdrachtgevers.

Hoge mate van complexiteit en flexibiliteit

Tijdens het hele proces hadden we eigenlijk twee opdrachtgevers. Estea als verhuurder en opdrachtgever voor de casco werkzaamheden, En Gasthuis Sint Jan de Deo als huurder en opdrachtgever voor veel aanvullende zorgspecifieke wensen. Om dit alles samen te laten komen hebben we een proefkamer gemaakt die door alle betrokken partijen en ook medewerkers is beoordeeld. De hieruit voortgekomen aanpassingen hebben geleid tot oplossingen waarin iedereen zich kon vinden. Twee opdrachtgevers met elk hun eigen wensen, tezamen met het feit dat de te renoveren gedeeltes tijdens de renovatie bereikbaar moesten blijven, maakte het geheel uiterst complex en vroeg om een grote mate van flexibiliteit. Zo werd er een tweede hoofdentree gecreëerd, moesten centrale gedeeltes als het restaurant en de oproepfunctie van de zorgpost in functie blijven en zijn de diverse vleugels van Sint Jan de Deo tijdens de renovatie gedeeltelijk bewoonbaar gebleven.

Korte bouwtijd ondanks logistieke uitdaging

Logistiek was het een zeer grote uitdaging om de diverse stromen goed naast elkaar te kunnen laten functioneren. Ad hoc opereren en snel schakelen waren noodzakelijke elementen. Ondanks deze uitdagingen hebben wij in 10 weken per vleugel de verschillende gedeeltes weten te renoveren, een snelle bouwtijd. Vanuit één aanspreekpunt bij ons zijn Estea en Sint Jan de Deo in de gehele keten centraal gesteld. Hierbij werden ook de behoeftes van de eindgebruikers – de bewoners – niet vergeten.

Inspelen op veranderende zorgvraag

De opdracht tot renovatie is verleend na het succesvol doorlopen van de bouwteamfase. Estea en Sint Jan de Deo vormden samen met ons het bouwteam, waarin binnen het ontwerp- en uitvoeringsproces nauw werd samengewerkt met oog voor elkaars belangen met betrekking tot het programma van eisen, de planning en het beschikbare budget. Na oplevering is een zorgcomplex ontstaan dat voldoet aan de huidige maar ook toekomstige zorgvraag en de daarbij behorende functionele gemakken.

Feestelijkheden

De officiële start bouw werd tijdens een feestelijke bijeenkomst gevierd. Na toespraken van Roel Jutten van Sint Jan de Deo en Teus Oskam van Estea werd samen met een van de huidige bewoners het bouwbord onthuld. Voor Giesbers was dit het startsein voor het renoveren van de 29 zorgwooneenheden inclusief een gezamenlijke woonkamer en het transformeren van 32 zorg- naar 16 individuele wooneenheden met de optionele beschikking tot zorg- en dienstverlening. Daarnaast zijn diverse algemene en facilitaire ruimtes aangepakt die de dagelijkse werk- en activiteitenstructuur ten goede komen. Tot slot is alles aangepast aan de laatste veiligheidseisen van de brandweer.

Gasthuis Sint Jan de Deo

Het Gasthuis biedt zorg- en dienstverlening aan intramurale cliënten die somatische en/of psychogeriatrische zorg nodig hebben. De bewoners van de 16 nieuwe zelfstandige woningen, die door Estea verhuurd worden, kunnen zorg krijgen vanuit het Gasthuis (extramurale cliënten). Door de renovatie is het in de toekomst mogelijk flexibel om te gaan met het laten groeien of inkrimpen van specifieke doelgroepen binnen de richtlijnen van het Gasthuis.

Nieuwsberichten

11-12-2018 Feest in Sint Jan de Deo
16-04-2018 Start renovatie Sint Jan de Deo

Branches
  • Zorg & Welzijn
Opdrachtgever
  • Estea
Projectfase
  • Gerealiseerd
Expertise
  • Transformatie & Renovatie