Onderhoud

Planmatig en deskundig onderhoud draagt niet alleen bij aan de veiligheid en het wooncomfort van de eindgebruiker, maar voorkomt ook kapitaalvernietiging door waardevermindering van uw vastgoedbezit. Daarom heeft Giesbers aantrekkelijke meerjarigonderhoudscontracten.

Bij sommige projecten tekent Giesbers niet alleen voor het ontwerp en de bouw, maar ook voor het onderhoud. Het is een logische combinatie, die er vaak toe leidt dat een kwalitatief beter en duurzamer gebouw  kan worden neergezet, wanneer de opdrachtgever zich niet alleen richt op de opleveringskosten. Maar vooral kijkt naar de total cost of ownership, waarin ook het beheer en onderhoud en de levensduur van een pand worden meegenomen. Zo kan een extra investering in bouwkwaliteit soms snel terugverdiend worden door lagere onderhoudskosten.

Voor waardevast vastgoed

Maar ook wanneer u kiest voor een andere aanbestedingsvorm, is het in veel gevallen aantrekkelijk uw meerjarig onderhoud bij ons neer te leggen. Omdat wij op dit gebied met alle faciliteiten en specialistische kennis in huis er voor kunnen zorgen dat uw vastgoed langer en beter rendeert, en zijn waarde behoudt.