Omgevingscommunicatie

Nederland is geen niemandsland. En bouwen gebeurt zelden nog in een leeg landschap. Dus hebt u maatschappelijk draagvlak nodig voor uw bouwplannen.

Giesbers getroost zich veel inspanning om de buurt en andere belanghebbenden zo veel mogelijk te betrekken bij het ontwikkelen of realiseren van nieuwbouw. Een open en heldere communicatie speelt daarbij een belangrijke rol.

Bouwen voor de buurt is communiceren met de buurt

Niet altijd kan worden voorkomen dat bouwinitiatieven op onderdelen tegen de belangen van individuen indruisen. Maar wel kan veel onrust, onzekerheid en wantrouwen vroegtijdig worden weggenomen. Door helder, eerlijk en bijtijds te communiceren en te informeren. Door één-op-één gesprekken aan te gaan om oplossingen te zoeken voor gerechtvaardigde bezwaren van direct omwonenden. En door er op toe te zien dat afspraken ook daadwerkelijk worden nagekomen.

Draagvlak creëren

Ook tijdens het daadwerkelijke bouwen - dat nu eenmaal altijd enige overlast met zich meebrengt - proberen we zo veel mogelijk rekening te houden met de belangen van omwonenden. Vandaar dat we ook in deze fase veel aandacht besteden aan goed overleg en tijdige informatie. Waar mogelijk tegemoetkomen aan speciale wensen van omwonenden. En uiteraard zorgen voor een veilige afbakening van het bouwterrein en een goede afwikkeling van het bouwverkeer. Omdat dat ook in uw belang is.

Bekijk hier een filmfragment, dat illustreert dat communicatie en de bouw onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.