Opleveringsfeest Gertrudisoord in kerstsfeer

P E R S B E R I C H T

Denk aan kerstbomen, lichtjes, muziek, glühwein en je hebt de sfeer van het opleveringsfeest op 19 december van Gertrudisoord te pakken. De eerste sociale huurwoningen van woningcorporatie WonenBreburg in Prinsenbeek, ontwikkeld en gerealiseerd door Giesbers. Het was een feest voor de nieuwe bewoners samen met bewoners uit omliggende straten.

Het nieuwbouwproject in Prinsenbeek maakt onderdeel uit van de Taskforce Betaalbaar Wonen. Gemeente Breda en de woningcorporaties hebben hierin afgesproken nieuwbouwwoningen te bouwen voor een sociale huurprijs. De 24 grondgebonden rijwoningen zijn bovendien in goed overleg met de gemeente in het stedenbouwkundig plan opgenomen. Hierbij is veel aandacht besteed aan de ruimtelijke kwaliteit. De inrichting van het openbaar gebied, wegen en parkeerplaatsen zijn optimaal op elkaar afgestemd om de best haalbare ruimtelijke kwaliteit te bereiken.

Caroline Timmermans, directeur-bestuurder WonenBreburg: “We werken samen met onze collega-corporaties en de gemeente aan het verder uitbreiden van onze voorraad sociale huurwoningen. Variatie in Gemeente Breda is daarbij het streven. Dit zijn de eerste huurwoningen van WonenBreburg in Prinsenbeek. Daar zijn we trots op, want waar kansen liggen om betaalbaar wonen te realiseren, willen we die benutten.”

Regisserend opdrachtgeverschap

Giesbers is als ontwikkelende bouwer integraal verantwoordelijk voor de ontwikkeling en realisatie van de woningen, waarvan het vraaggerichte woonconcept DIT is wonen de basis voor het ontwerp is geweest. Opdrachtgever WonenBreburg heeft mee kunnen denken over het optimaliseren van het ontwerp voor toekomstige huurders. Hierbij hebben met name indeling, kwaliteit en uitstraling centraal gestaan. Volgens het principe van regisserend opdrachtgeverschap kon WonenBreburg het proces ‘op afstand’ volgen en tijdens het hele ontwerptraject én de realisatie sturen op kwaliteit. De woningen zijn levensloopbestendig ontworpen, wat inhoudt dat er voldoende ruimte aanwezig is om ze in de toekomst aan te kunnen passen aan veranderende levensbehoeften. 14 november werden de woningen met 0 punten opgeleverd.

Jasper Jansen, planontwikkelaar Giesbers Ontwikkelen en Bouwen: “Tijdens de start bouw begin april konden de huurders er niet bij zijn, vandaar dat we vandaag een feest organiseren voor hen en hun nieuwe buurt. Om elkaar te ontmoeten of nader kennis te maken in een ongedwongen sfeer. We hebben de afgelopen maanden met WonenBreburg intensief gewerkt aan deze straat en zijn blij met de samenwerking en het eindresultaat. Gelukkige huurders en een tevreden opdrachtgever, dat zien we graag.”

Saamhorigheid

De afgelopen weken zijn de bewoners druk geweest met verhuizen en inrichten van hun nieuwe woningen. Om de saamhorigheid in de buurt te vergroten werd woensdag 19 december een opleveringsfeest georganiseerd waar de nieuwe huurders kennis konden maken met elkaar en de bewoners uit de omliggende straten.  Speciaal voor deze gelegenheid was er een tent neergezet en in kerstsfeer ingericht. De aanwezige kinderen konden onder leiding van de Soepfabriek zelf soep maken. Voor de volwassenen was er glühwein en stamppot. Naast de huurders en buurtbewoners was ook wethouder Greetje Bos aanwezig om de woningen te bekijken en kennis te maken met de bewoners. Zij werd samen met Caroline Timmermans en Jasper Jansen geïnterviewd over het project, de samenwerking en het behaalde resultaat. Daarna werd er met iedereen een quiz gespeeld met vragen over de bouw en de buurt.

https://www.giesberswijchen.nl/sites/default/files/styles/large/public/nieuwsafbeeldingen/681-1759_wb_gertrudisoord-prinsenbeek.jpg?itok=MVgeQ2TC
https://www.giesberswijchen.nl/sites/default/files/styles/large/public/nieuwsafbeeldingen/20181220122524_49_gertrudistenti.jpg?itok=IVZFT6Kv
https://www.giesberswijchen.nl/sites/default/files/styles/large/public/nieuwsafbeeldingen/20181220122626_689_gertrudistentv.jpg?itok=mJxaazcw
https://www.giesberswijchen.nl/sites/default/files/styles/large/public/nieuwsafbeeldingen/20181220122545_227_gertrudistentii.jpg?itok=cXk6tP8U
https://www.giesberswijchen.nl/sites/default/files/styles/large/public/nieuwsafbeeldingen/img_20181219_171538.jpg?itok=2328E7mQ
https://www.giesberswijchen.nl/sites/default/files/styles/large/public/nieuwsafbeeldingen/680-1552_wb_gertrudisoord-prinsenbeek.jpg?itok=0jhTwo3_
https://www.giesberswijchen.nl/sites/default/files/styles/large/public/nieuwsafbeeldingen/681-1686_wb_gertrudisoord-prinsenbeek.jpg?itok=p9OI_-Ni
https://www.giesberswijchen.nl/sites/default/files/styles/large/public/nieuwsafbeeldingen/681-1699_wb_gertrudisoord-prinsenbeek.jpg?itok=W5PTbm99
https://www.giesberswijchen.nl/sites/default/files/styles/large/public/nieuwsafbeeldingen/681-1683_wb_gertrudisoord-prinsenbeek.jpg?itok=Z5nL5yPi
https://www.giesberswijchen.nl/sites/default/files/styles/large/public/nieuwsafbeeldingen/681-1753_wb_gertrudisoord-prinsenbeek.jpg?itok=qrXfPUox