Giesbers in coronatijd – wat kunt u van ons verwachten?

Dat we momenteel in een bijzondere en onzekere tijd leven zal u niet ontgaan zijn. De gevolgen van het coronavirus raken ons allemaal. Wij zijn van mening dat het van het grootste belang is ons te houden aan de actuele richtlijnen van het RIVM, hierin samen te werken (op gepaste afstand), te overleggen en begrip te hebben voor elkaar.

Wij nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om verdere verspreiding van het virus waar mogelijk te voorkomen en u en onze medewerkers te beschermen. Wij laten onze bedrijfsvoering in uw en ons belang zo veel mogelijk doorlopen, maar met verantwoorde aanpassingen in lijn met de actuele RIVM-richtlijnen. Omdat gezond zijn en blijven het allerbelangrijkste is nu, nemen wij een aantal aanvullende maatregelen. Deze gelden vooralsnog tot 6 april 2020.

 

------- Update n.a.v. persconferentie 31 maart -------

Dinsdag 31 maart heeft het kabinet de maatregelen die zouden gelden tot 6 april verlengd tot en met 28 april 2020. Wij nemen dit ter harte en verlengen de door ons genomen extra maatregelen ook tot in elk geval 28 april 2020.

------- Update n.a.v. persconferentie 23 maart -------

Op maandag 23 maart heeft het kabinet verscherpte maatregelen genomen. Dit betekent onder andere dat samenkomsten verboden zijn tot 1 juni 2020. De bouw, en het werken op de bouwplaats, vallen hier niet onder. Wij zijn blij dat we de bouwwerkzaamheden kunnen voortzetten en de projecten voor onze opdrachtgevers kunnen blijven realiseren. Uiteraard met de nodige maatregelen.

 

Op kantoor

Voor onze kantoormedewerkers hebben wij een aantal maatregelen genomen. Persoonlijk overleg wordt tot een minimum beperkt (op gepaste afstand). Liever maken wij maximaal gebruik van communicatiemiddelen als mail, telefoon, Skype etc. Wij vragen hiervoor uw begrip en medewerking. Zo kunnen onze werkzaamheden voor u gewoon doorgaan.

Op onze bouwplaatsen

De lopende werkzaamheden op onze bouwplaatsen gaan op dit moment onverminderd door, met enkele extra in acht te nemen maatregelen ter bescherming van onze medewerkers en medewerkers van onze samenwerkingspartners. Wel hebben we met elkaar afgesproken dat bouwplaatsmedewerkers even niet op kantoor komen en collega’s van kantoor tijdelijk niet naar de bouwplaats gaan. Lunchen in de bouwkeet vindt plaats op gepaste afstand van elkaar en indien nodig in shifts.

Richting onze kopers

Richting onze kopers hebben we een aantal aanpassingen gedaan rondom het kopersbegeleidingstraject, kijkdagen, voorschouw en oplevering. Wij hebben hen hierover persoonlijk geïnformeerd.

Richting omwonenden

De omwonenden van de bouwplaatsen van onze (woningbouw)projecten hebben wij laten weten dat onze werkzaamheden volgens de maatregelen van het kabinet door kunnen gaan en welke extra maatregelen wij getroffen hebben.

Bijzondere tijden vragen om bijzondere maatregelen

Wij realiseren ons dat door bovenstaande aanpassingen onze dienstverlening soms anders zal zijn dan u van ons gewend bent. Wij vragen uw begrip hiervoor. Bijzondere tijden vragen om bijzondere maatregelen. Alles met als doel deze situatie met elkaar zo snel en goed mogelijk te boven te komen. Hebt u nog vragen, neem dan contact met ons op via info@giesberswijchen.nl  Wij blijven iedereen, ook in deze onzekere tijden, graag van dienst.

Voor nu, let goed op elkaar en blijf gezond!

Met vriendelijke groet,
Giesbers Ontwikkelen en Bouwen

Olaf Senden en John de Beijer

 

https://www.giesberswijchen.nl/sites/default/files/styles/large/public/nieuwsafbeeldingen/afbeelding.jpg?itok=ff3QUe2V