Maatschappelijk betrokken

Binnen maar ook buiten onze branche zijn wij actief betrokken op maatschappelijk gebied door een reeks van maatschappelijk gerichte initiatieven te ondersteunen.

Giesbers draagt haar steentje bij aan de Rijk van Nijmegen Uitdaging door maatschappelijke organisaties te adviseren en te helpen bij het formuleren van een reële aanvraag. De Uitdaging koppelt kennis, vaardigheden en middelen van bedrijven aan vragen van maatschappelijke organisaties.

Giesbers ontwikkelt duurzaam en is zich bewust dat ze zorgvuldig moet omgaan met ruimtegebruik. Omdat samenwerking met andere stakeholders leidt tot betere en gedragen plannen werken wij ook constructief samen met milieupartijen. Daarom steunen wij als ‘bedrijfsvriend’ de Gelderse Natuur en Milieufederatie.

Tevens is Giesbers sponsor van Stichting Koprol. Deze Nijmeegse stichting organiseert sport- en spelactiviteiten voor mensen met een beperking. Het gaat hier om mensen die graag willen sporten en niet (meer) kunnen deelnemen aan het reguliere sportcircuit.

Elk jaar levert Giesbers een bouwkeet aan Okie Dokie Dorp in Wijchen waar een kindervakantieweek wordt georganiseerd. Oorspronkelijk opgezet voor kinderen van wie de ouders het minder breed hadden. Zo konden ze toch nog op vakantie. Inmiddels is de doelgroep breder en doen er jaarlijks 750 kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar mee. Onze bouwkeet wordt tijdens deze week gebruikt als kantoor voor de vrijwilligers en als verkoop- en informatiepunt voor ouders.