Maatschappelijk betrokken

Binnen maar ook buiten onze branche zijn wij actief betrokken op maatschappelijk gebied door een reeks van maatschappelijk gerichte initiatieven te ondersteunen.

Zoals de door GiesbersGroep in 2007 opgerichte Karuna Foundation. Een stichting die bij uitstek een ondernemende aanpak hanteert bij het uitvoeren van haar missie: preventie van vermijdbare handicaps en een beter leven voor kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden. Voor meer informatie, zie karunafoundation.nl

Giesbers draagt ook haar steentje bij aan de Rijk van Nijmegen Uitdaging door maatschappelijke organisaties te adviseren en te helpen bij het formuleren van een reële aanvraag. De Uitdaging koppelt kennis, vaardigheden en middelen van bedrijven aan vragen van maatschappelijke organisaties. Lees meer op rijkvannijmegenuitdaging.nl

Giesbers ontwikkelt duurzaam en is zich bewust dat ze zorgvuldig moet omgaan met ruimtegebruik. Omdat samenwerking met andere stakeholders leidt tot betere en gedragen plannen werkt Giesbers ook constructief samen met milieupartijen. Daarom steunt Giesbers als ‘bedrijfsvriend’ de Gelderse Natuur en Milieufederatie. Zie verder gnmf.nl

Tevens is Giesbers sponsor van Stichting Koprol. De Nijmeegse Stichting Koprol organiseert sport- en spelactiviteiten voor mensen met een beperking. Het gaat hier om mensen die graag willen sporten en niet (meer) kunnen deelnemen aan het reguliere sportcircuit. Kijk voor meer informatie op stichtingkoprol.nl