Duurzame bedrijfsvoering

Natuurlijk denken we niet alleen mee over de duurzaamheid van uw project, maar proberen we als onderneming ook zelf zo veel mogelijk het milieu te ontzien. Onder meer door onze bedrijfsprocessen en bouwmethodes zo in te richten dat verspilling van grondstoffen wordt tegengegaan.

Binnen Giesbers is er veel aandacht voor duurzaamheid en het zo veel mogelijk terugdringen van milieubelastende activiteiten.
 

Verandering begint bij jezelf

Dit uit zich bijvoorbeeld in het stimuleren van energiebesparende maatregelen en het tegengaan van verspilling van grondstoffen. Maar ook kijken we kritisch naar de materialen die we gebruiken, zoeken we naar manieren om deze te kunnen hergebruiken en kiezen we als het even kan voor milieuvriendelijke alternatieven. Zoals we ook nooit zullen nalaten u als opdrachtgever te wijzen op alternatieve methoden, technieken en materiaaltoepassingen die vanuit milieuoogpunt de voorkeur verdienen. Daarnaast voeren wij jaarlijks een Carbon Footprint Analyse uit. Hiermee wordt de CO2-uitstoot door onze organisatie als gevolg van onder meer brandstof- en stroomverbruik inzichtelijk gemaakt. Verandering begint tenslotte bij jezelf en dus binnen je eigen organisatie.